Najmłodsza pacjentka z rakiem piersi ma 21 lat. Rośnie liczba chorych kobiet w Katowicach


 

Statystyki Ośrodka Medycznego Tommed w Katowicach wyraźnie wskazują niepokojący wzrost zachorowań na raka piersi wśród młodych kobiet, które są najsłabiej edukowane i pomijane w badaniach przesiewowych. To właśnie profilaktyka w młodszych grupach wiekowych stanie się nowym elementem kampanii informacyjnej w ramach rozpoczynającego się 1 października miesiąca walki z rakiem piersi.